Ara
Sayı Başlık
 
Cilt 6, Sayı 2 (2019) Manipüle Edilmiş Enformasyonel Bir Vitrin ve Popülist Bir Enformasyon Alanı Olarak Twitter
Tirşe Erbaysal Filibeli, Orhan Şener
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 1 (2019) Popülist Liderlerinin Başarısına Medya Sistemleri Perspektifinden Bir Bakış: Birleşik Krallık, Hollanda ve Türkiye Karşılaştırması
Emre Erdoğan, Tuğçe Erçetin
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 1 (2019) Otoritaryen Popülizm ve Amerikan Ajitatörünün Yeni Portresi: Nicholas J. Fuentes
Tuğba Taş
Öz PDF
 
Cilt 8, Sayı 1 (2021) AKP SİYASETİNDE POPÜLİST BİR İNŞA PRATİĞİ OLARAK MİLLİ İRADE SÖYLEMİ
Onur Özger
Öz PDF
 
Cilt 8, Sayı 1 (2021) POPÜLİST SİYASETTE HEGEMONİK ERKEKLİK VE HEGEMONİK KADINLIK: MARINE LE PEN VE POPÜLİST RADİKAL SAĞIN CİNSİYETİ
Feyda Sayan Cengiz
Öz PDF
 
Cilt 6, Sayı 1 (2019) Demokrasi, Popülizm ve Yok Olan Doğa
Uğur Baloğlu
Öz PDF
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası