Cilt 6, Sayı 2 (2019)

Medya ve Katılım

Oğuzhan Taş & Emre Canpolat

Tema Editörlerinden

O T
E C

Tema Editörlerinden

Oğuzhan Taş, Emre Canpolat

Makaleler (Tema)

G T

Yeni Medya İmkânlarıyla Neoliberal Dünyada Seyahat ve Çalışma: Workaway Turizmi ve Gönüllü Emek

Gamze Toksoy
M A
E A

Dijital Savunuculuk Örneği Olarak “Özgecan Yasası” Change.Org İmza Kampanyası

Melike Aktaş, Ebru Akçay
S T

Telefonda Takılmak: Boş Zaman, Hegemonya ve Gençlik Kültürü

Selda Tunç Subaşi
Z Ş

Sosyal Medyada İdeolojik Bir Mücadele Aracı Olarak Politik Doğruculuk

Zeynep Merve Şıvgın
B Y

2019 Yerel Seçimlerinde Adayların Twitter Kullanımı

Barış Yetkin
S Ö

Sosyal Medya Ünlüleri Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’de Twitter Mikro Ünlüsü Olmak

Songül Özdemir
S D
H Ç
N U
O A

Türkiye’de Yapılan Facebook Araştırmalarına Yönelik Eleştirel Bir Değerlendirme

Selver Dikkol, Halil Çakır, Nevin Uzel, Onur Aytaç

Makaleler

O D
F Y
S B

Savaş ve Görselleşen Savaş Arasındaki İkilem: WPP’nin Ödüllendirdiği Savaş Fotoğrafları Üzerine Bir Analiz

Onur Dursun, Filiz Yıldız, Serkan Bulut
O Y

Otoetnografik Yaklaşımda Fotoğrafın Yeri ve Yöntemi Üzerine: Pia Arke’nin Çifte Kimliği

Ozan Yavuz
T E
O Ş

Manipüle Edilmiş Enformasyonel Bir Vitrin ve Popülist Bir Enformasyon Alanı Olarak Twitter

Tirşe Erbaysal Filibeli, Orhan Şener

Söyleşiler

D Y
N C

Katılım, Demokrasi ve 21. Yüzyıl İçin Radikal İlerici Bir Ütopya Yaratmak: Nico Carpentier’le Söyleşi

Derya Yüksek, Nico Carpentier
S U

Paolo Gerbaudo'yla Dijital Partiler Üzerine Söyleşi: Hiper Liderler Çağı ve Start-Up Partileri

Sarphan Uzunoğlu

Kitap Eleştirileri

F A

Siyasi Lider Söylemlerinde Demokrasi Çıkmazı: “Seçimlik Demokrasi”

Feride Aydemir
C Ö

Medya Alanı ve Haberciliğin Habitusunun “Ontolojik Suç Ortaklığı”

Cihad Özsöz