Cilt 5, Sayı 1 (2018)

İletişim Felsefesi

Tema Editörleri:

Burcu Canar & Briankle G. Chang

Editörlerden

Editörden

Mutlu Binark, Emek Çaylı Rahte, Hatice Şule Gelibolu

Tema Editörlerinden

İletişim Felsefesi Üzerine

Burcu Canar, Briankle G. Chang

Makaleler (Tema)

Yankı: Veya Sözcüklerin Kökeni Üzerine

Garnet C. Butchart

François Laruelle ve (Standart Olmayan) İletişim

Philippe Theophanidis

Video Oyunlarında Zaman ve Mekân: Bir Taslak

Umut Yener Kara

Retorikte Alan Temelli Dönüş ve Katılımcı Eleştirel Retorik

Çiğdem Yasemin Ünlü

Dan Pagis'in Şiirinde Bir İletişim Aracı Olarak Sessizlik

Arus Yumul

Değiniler

Yürümek Politik Bir İştir

Tezcan Durna

Film Endüstrisinin ve Sinema Kültürünün Gelişmesinde Busan Film Komisyonu’nun Rolü

Mutlu Binark

Kitap Eleştirileri

Tek-Boyutlu Kendiliğin Boşluğu: Byung-Chul Han'dan Ötekinin Kovuluşu

Srinivas Lankala

Teknolojik Determinizm ve Eleştirisi Arasında Platformlarla Yönetilmek

Gökçe Özsu

Söyleşiler

Ronald C. Arnett'le Söyleşi: Edebiyatın Bir Formu Olarak İletişim Felsefesi

Burcu Canar, Briankle G. Chang

Johan Siebers'la Söyleşi: Yaşamak İçin Bir Felsefe

Burcu Canar, Briankle G. Chang