Cilt 4, Sayı 1 (2017)

Etnografi

Tema Editörleri:

Emek Çaylı Rahte, Hakan Ergül

Tema Editörlerinden

Etnografik Düşün

Emek Çaylı Rahte, Hakan Ergül

Söyleşiler

Tim Ingold'la Söyleşi

Hakan Ergül

Daniel Miller'la Söyleşi

Emek Çaylı Rahte

Açılış Makalesi

Diyakronik Medya Etnografisi: Toplumsal Değişimden Fiili Toplumsal Değişimlere

John Postill

Yorum

Uzun Süreli Etnografinin Önemi Üzerine ve Postill’e Bir Yanıt

Ece Algan

Makaleler (Tema)

Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekânda Ama Evde Çok-Alanlı Etnografi

Besim Can Zırh

Yarım Kalmış Gelecekler: Güney Afrika'da Enformel Bir Yerleşim Biriminde Altyapı ve Özlemler Üzerine Etnografik Düşünceler

Laurin Baumgardt

Zamanın İzinde Kenti Deneyimlemek: Kent ve Bellek Üzerine Oto-Etnografik Bakışlar

Çağdaş Ceyhan, Züleyha Özbaş Anbarlı, Nalan Ova

Çoklu Türler Etnografisi: Yüz Yüze Bir Araştırma İmkânı Üzerine Düşünceler

Ezgi Burgan

Chicago Sosyoloji Okulu’nun Etnografik Mirasını Yeniden Okumak: Dijital Etnografi Çağında Sembolik Etkileşimcilik

Oya Morva

Gündelik Hayat, İktidar İlişkileri ve Etik Kodların Kesişiminde Etnografik Araştırma

Başak Can

Değiniler

Bu Kadar Etnografi Yeter!

Tim Ingold

Sosyal Antropolojide Yöntem ve Etik Sorunu: "Klasik Etnografiden Diyalojik Etnografiye Doğru"

Tayfun Atay

Nitel Düşünce ve Etnografi: Etnografik Yönteme Düşünsel Bir Yaklaşım

Asker Kartarı

Makaleler

Tahminlerden Geriye Kalanlar Üzerine: Akademide İletişim Felsefesini Aramak

Burcu Canar

Mekân ve Kolektif Bellek: Sivas Katliamı ve Madımak Oteli

Ozan Çavdar

Kitap Takdimi

‘Etnografik Hikâyeler’in Hikâyesi ve Ötesi: Alan Deneyimini Paylaşmak Üzerine Bazı İlave Düşünceler

Z. Nilüfer Nahya, Rabia Harmanşah

Kitap Eleştirileri

Oyunbozan Feminist: Sara Ahmed

Aksu Bora

Kırsal Çin'de Sosyal Medya Kullanımı: Ağlaşmış Bireysellikler ve Ahlaki Çerçevelerin Yeniden İnşaası Arasındaki Gergin Hat

Mutlu Binark

İmgeleri Okumak: Etnografi ve Sanat

Cem Koray Olgun

Etkinlik Değerlendirmeleri

Utopia’nın 500. Yılında Politika ile Arzunun Kesiştiği Yer: Ütopyalar – III. Siyasal Psikoloji Konferansı’nın Ardından

Emel Uzun Avcı, Göze Orhon