Mahremiyet, Melankoli ve İktidar Bağlamında Antoine D'Agata
Şahinde Akkaya

Öz

Antoine D’Agata, göçebe bir yaşam sürerek; karşılaştığı insanlarla olan mahrem ilişkilerini fotoğraflar. D’Agata’nın fotoğrafları çoğunlukla karanlık, flu ve amorf bedenler içeren görüntülerdir. Yüksek kontrastlı, odak dışı bulanıklıklar, şekilsizleşen ve kimi zaman birbirine karışan bedenler vb. D’Agata’nın fotoğraflarında, bu teknik sorunlar bilinçli olarak yaratılan deformasyonlar değil; aksine içinde bulunduğu bilinçli olmama halinin yarattığı koşullardan ileri gelmektedir. Bu kendiliğindenlik tam da onun kendini ifade etme aracına dönüşmektedir. Ancak, bu fotoğraflar görünen yüzeyin ardında; mahremiyet, melankoli ve iktidar kavramlarının iç içe geçtiği, derinlikli bir okuma imkânı sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, fotoğraflar aracılığıyla hissedilen melankoli duygusunu, izleyici olarak dâhil olduğumuz mahremiyeti ve fotoğrafçının iktidar kavramıyla olan ilişkisini ele alarak bu görsel dili çözümlemeye çalışmaktır.

Anahtar Sözcükler

Antoine D’Agata; Fotoğraf; Mahremiyet; Melankoli; İktidar
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.1.315337

Kaynakça

D’Agata, A. (6 Nisan 2012) ‘Untill The World No Longer Exists’, Erişim: 8 Mart 2015,

http://www.americansuburbx.com/2012/04/antoine-dagata-untill-world-no-longer.html

Duerr, H.P. (1999). Çıplaklık ve Utanç Uygarlaşma Sürecinin Miti. Ankara. Dost Yayınları.

Elias, N. (2013). Uygarlık Süreci Cilt 1. İstanbul. İletişim Yayınları.

Freud, S. (2011). Yas ve Melankoli Haz İlkesinin Ötesinde. İstanbul. İdea Yayınevi.

Foucault, M. (2013). Cinselliğin Tarihi. İstanbul. Ayrıntı Yayınları.

Giddens, A. (2010). Mahremiyetin Dönüşümü. İstanbul. Ayrıntı Yayınları.

Kahraman, H. B. (2005). Cinsellik Görsellik Pornografi. İstanbul. Agora Kitaplığı.

Lacan, J. (2013). Psikanalizin Dört Temel Kavramı. İstanbul. Metis Yayınları.

Nasio, J. D. (2007). Jacques Lacan’ın Kuramı Üzerine Beş Ders. Ankara. İmge Kitabevi.

New Social Documentary, (24 Mayıs 2006). Magnum Photos- Antoine D’Agata, Erişim: 8 Mart 2015,

http://sarahwichlacz.com/?p=49

Öztürk, R. (2003). D’Agata’nın Gece Notları. Geniş Açı Dergisi. Sayı: 27. S.34-37

Sontag, S. (2008). Fotoğraf Üzerine. İstanbul. Agora Kitaplığı.

Sturrock, A. (1 Kasım 2010) ‘Fear, Desire, Drugs and Fucking’, İnterview with Antoine D’Agata, Erişim: 8 Mart 2015,

http://www.vice.com/read/fear-desire-drugs-fucking-608-v17n11

Teber, S. (2001). Melankoli - Normal Bir Anomali. İstanbul. Say Yayınları.

Zachmann, P. (2007) Antoine D’Agata.

http://blog.magnumphotos.com/2007/12/magnum-magnum- antoine-dagata-by-patrick-zachmann.html