Orada ve Burada: İki Göçmen Türk Kadından Dijital Hikâyeyle Avustralya'daki Kırk Yılı Hatırlamak
Burcu Şimşek

Öz

Bu yazıda, 2014 yılının Temmuz - Eylül ayları arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi’nin proje desteğini alarak gittiğim Avustralya’da Monash Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ve Moreland Türk Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğim “Orada ve Burada: Melbourne’de Yaşayan Türkiye’den Göç Etmiş Kadınların Gündelik Hayat Anlatıları” projesi kapsamındaki üç dijital hikâye anlatımı atölyesinin ilkinden seçtiğim iki dijital hikâyeye odaklanıyorum. Türkiye’den Avustralya’ya 1968-1982 yılları arasında yapılan iki göç dalgasında misafir işçi olarak gelen dört kadın katılımcıyla Melbourne, Coburg’de gerçekleştirdiğim ilk dijital hikâye anlatımı atölyesinde göç edilen döneme dair hatırlananların izinde Avustralya’da kurulan yeni yaşamın gündelik meselelerini, İlmiye ve Remziye’nin hikâyesinde takip etmeye çalışıyorum.

Anahtar Sözcükler

dijital hikâye anlatımı; hatırlama; imge; ses; göç deneyimi
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.2.148174

Kaynakça

Auster, P. (2012). Kış Günlüğü. İstanbul: Can Yayınları.

Auster, P. (2013) Winter Journal. Faber and Faber: Croydon.

Başaran, H. ve Başaran, V. (1993). The Turks in Australia: Celebrating twenty-five years down under. Victoria: Turquoise Publications.

Cantek, F. Ş. ve Akşit, E. E. (2011). Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları. Serpil Sancar (Der.),içinde, Birkaç Arpa Boyu 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları. S.535-569.

Çakır, S. (2011). Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar İçin, Kadınlar Tarafından Yeniden İnşası. Serpil Sancar (Der.),içinde, Birkaç Arpa Boyu 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar. İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları. S.505-533.

Eastmond, M. (2007). Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration Research. Journal of Refrugee Studies. 28 (2), s. 248-264.

Hartley, J. ve McWilliam, K. ( 2009). Computational Power Meets Human Contact. J. Hartley ve Kelly McWilliam (Der.), içinde, Story Circle: Digital Storytelling Around the World, (s.3–15). Oxford: Blackwell.

Hartley, J. (2013) A Trojan Horse in the citadel of Stories? Storytelling and the Creation of the Polity-From Göbekli Tepe to Gallipoli. Journal of Cultural Science. 6 (1), 71-105.

Inglis, C. 2011. Türkiye to Australia: Turkish Settlement in Victoria. Melbourne: Moreland Turkish Association.

Köker, E. (2004) Saklı Konuşmalar. Meral Özbek (Der.), içinde, Kamusal Alan İstanbul: Hil Yayınları. S.539-550.

Lambert, J. (2006). Digital Storytelling. California: Digital Diner Press.

Mortan, K. ve, Sarfati, M. (2014). Vatan Olan Gurbet II: Avsutralya’ya İşçi Göçünün 45. Yılı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Neyzi, L. (2010). Oral History and Memory Studies in Turkey. Celia Kerslake, Kerem Öktem ve Philip Robins (Der.),içinde, Turkey’s Engagement with Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century. Oxford:Palgrave Macmillan.

Neyzi, L. (2011). Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Şimşek, B. (2012). Enhancing Women’s Participation in Turkey through Digital Storytelling. Journal of Cultural Science. 5 (2)New Work in the Cultural Sciences, 28-46.

Şimşek, B. (2013) Hikâye anlattıran, hikâyemi anlatan, kendi hikâyesini yaratan çember: Dijital hikâye anlatımı atölyesinde birbirine karışan sesler/im. Hakan Ergül (Der.), içinde, Sahadan Sesler: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesitesi Yayınları. S. 279-308.

Yılmaz, A. (2011). Bellek Topografyasında Özgürlük: Gelibolu Savaş Anlanları ve Mekânsal Bir Deneyim Olarak Hatırlama, Leyla Neyzi (Der.), içinde, Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. S. 187-216.