AV TUTKUSU: AVLANMA, EKOFEMİNİZM VE ERKEKLİKLER
Sezen Ergin Zengin

Öz

Bu çalışma, farklı erkekliklerin avcılık etrafında nasıl kurgulandığını ve erkeklik anlatılarının doğayla kurulan ilişkiyi nasıl etkilediğini ele almaktadır. Hegemonik erkekliğin barındırdığı ideal erkek tanımları doğa açısından olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Erkekliğin hem doğayı hem de kadınları tahakküm altına aldığını savunan ekofeminist kuramlar bu baskıcı yapının altındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Doğa ile kurduğu şiddete dayalı ilişki nedeniyle avlanma bu bağlantıların görünür olduğu bir pratiktir. Avcılar tarafından inşa edilen erkeklik temalarını ortaya çıkarmak ve avcı-erkeklerin, doğa-kadın-hayvanlar ile kurdukları ilişkileri tartışmak amacıyla Av Tutkusu dergisinin son 24 sayısı tematik analiz kullanılarak incelenmiştir. Avcılar güçlü, dayanıklı, cesur olma gibi tipik erkek davranışları sergilemekte, avlanmanın meşruiyetini bilimsel ve milliyetçi söylemlerle sağlamaya çalışmakta ve avladıkları hayvanlar ile kadınlar arasında kavramsal bağlar kurmaktadır. Doğa-dostu avcı imgesiyle hegemonik erkekliğin doğayla kurduğu dışlayıcı ilişki dönüştürülmüş gözükse de yakın bir okuma doğa-dostu avcının aslında hegemonik erkekliğin repertuarındaki normları çıkarına uygun biçimde kullanarak erkek ile doğa-kadın-hayvanlar arasındaki iktidar ilişkisini yeniden ürettiğini görünür hale getirebilir.

Anahtar Sözcükler

Avlanma; Erkeklikler; Ekofeminizm; Doğa; İnsan dışı hayvanlar
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2021.1.205226

Kaynakça

Adams, C. J. (1991). Ecofeminism and the Eating of Animals. Hypatia, 6(1), 125-145.

Adams, C. J. (2013). Etin Cinsel Politikası: Feminist Vejetaryen Eleştirel Kuram (Çev. G. Tezcan ve M.E. Boyacıoğlu). İstanbul: Ayrıntı.

Adams, C. J. (2020). The Pornography of Meat (2nd edition; New and Updated Edition.). New York; London; Oxford: Bloomsbury Academic.

Adams, C. J. (2021). Ne Adam Ne Hayvan: Feminizm ve Hayvanların Savunulması (Çev. Sevda Deniz Karali). İstanbul: Ayrıntı.

Adams, C. J. ve Gruen, L. (Ed.). (2014). Ecofeminism: Feminist Intersections with Other Animals and the Earth. New York: Bloomsbury Academic.

Anderson, W. (1990). Green Man: The Archetype of Our Oneness with the Earth. London: Harpercollins.

Bly, R. (1990). Iron John: A Book About Men. Addison-Wesley.

Burgan, E. (2015). İlk Kültürel Gereç Çuval İse: Erkeklik ve Et Yemenin Kesişimselliğinde Bilimsel Anlatıları Kuruluşu. Fe Dergi, 7(2), 35.

Carrigan, T., Connell, B. ve Lee, J. (1987). Toward a new sociology of masculinity. The Making of Masculinities: The New Men’s Studies içinde (s. 54).

Cartmill, M. (1996). A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature Through History. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Cohen, E. (2014). Recreational Hunting: Ethics, Experiences and Commoditization. Tourism Recreation Research, 39(1), 3-17.

Connell, R. W. (2005). Masculinities (2nd ed.). Berkeley, California: University of California Press.

Connell, R.W. (2017). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (3. Baskı) (Çev. Cem Soydemir). İstanbul: Ayrıntı.

Connell, R. W. ve Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19(6), 829-859.

Collard, A. (1989). Rape of the Wild: Man’s Violence against Animals and the Earth. Bloomington: Indiana University Press.

Ekman, P. (2000). Emotions Revealed. London: Weidenfeld and Nicholson

Dahlberg, F. (Ed.). (2009). Woman the Gatherer (Revised edition.). New Haven London: Yale University Press, New Haven & London.

Deger, İ. Z. (2019). Dede Korkut Hi̇kayeleri̇nde Erkek Olmanin Eşi̇ği̇nde Av. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 7(17), 267-279.

Dixon, B. A. (1996). The Feminist Connection between Women and Animals. Environmental Ethics, 18, 181-197.

Donovan, J. (1990). Animal Rights and Feminist Theory. Signs, 15(2), 350-375.

Fischer, A. et al. (2013). (De)legitimising hunting – Discourses over the morality of hunting in Europe and eastern Africa. Land Use Policy, 32, 261-270.

Franklin, A. (1999). Animals and Modern Cultures: A Sociology of Human-Animal Relations in Modernity. SAGE.

Gaard, G. (2017). Critical Ecofeminism. Lanham: Lexington Books.

Goatly, A. (2006). Humans, Animals, and Metaphors. Society and Animals, 14(1), 15-37.

Gruen, L. (1994). Dismantling Oppression: An Analysis of the Connection Between Women and Animals. A. M. Jaggar (Ed.), Living with Contradictions: Controversies in Feminist Social Ethics içinde . Boulder: Westview Press.

Haraway, D. (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Feminist Studies, 14(3), 575-599.

Hearn, J. (1996). Is Masculinity Dead? A Critique of the Concept of Masculinity/ Masculinities. M. Mac an Ghaill (Ed.), Understanding Masculinities: Social Relations and Cultural Arenas içinde (ss. 202-217). Buckingham ; Philadelphia: Open University Press.

Hearn, J. (1998). The Violences of Men: How Men Talk About and How Agencies Respond to Men’s Violence to Women. London: SAGE.

Hultman, M. (2017). Exploring Industrial, Ecomodern, and Ecological Masculinities. S. MacGregor (Ed.), Routledge Handbook of Gender and Environment içinde, (ss. 239-252). London ; New York: Routledge.

Kalof, L., Fitzgerald, A. ve Baralt, L. (2004). Animals, Women, and Weapons: Blurred Sexual Boundaries in the Discourse of Sport Hunting. Society & Animals, 12(3), 237-251.

Kelly, R. L. (2007). The Foraging Spectrum: Diversity in Hunter-Gatherer Lifeways. Clinton Corners, New York: Percheron Press/Eliot Werner Publications.

Kemmerer, L. (Ed.). (2011). Sister Species: Women, Animals and Social Justice. Urbana, Chicago, and Springfield: University of Illinois Press.

Kheel, M. (1996). The Killing Game: An Ecofeminist Critique of Hunting. Journal of the Philosophy of Sport, XXIII, 30-44.

Kheel, M. (2008). Nature Ethics: An Ecofeminist Perspective. Lanham: Rowman & Littlefield.

Kimmel, M. S. (2011). The Gendered Society (Fourth edition.). New York: Oxford University Press.

Lahav-Raz, Y. (2020). “Hunting on the Streets”: Masculine Repertoires Among Israeli Clients of Street-Based Sex Work. Sexuality & Culture, 24(1), 230-247.

Luke, B. (1998). Violent Love: Hunting, Heterosexuality, and the Erotics of Men’s Predation. Feminist Studies, 24(3), 627.

Mallory, C. (2001). Acts of Objectification and the Repudiation of Dominance: Leopold, Ecofeminism, and the Ecological Narrative. Ethics and the Environment, 6(2), 59-89.

MacKinnon, K. (2003). Representing Men: Maleness and Masculinity in the Media. London : New York: Arnold: Oxford University Press.

Merchant, C. (1980). The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. New York: Harper & Row.

Messerschmidt, J. W. (2019). Hegemonik Erkeklik: Formülasyon, Yeniden Formülasyon ve Genişleme (Çev. Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi). İstanbul: Özyeğin Üniversitesi.

Mohai, P. (1992). Men, Women, and the Environment: An Examination of the Gender Gap in Environmental Concern and Activism. Society & Natural Resources, 5(1), 1-19.

Moriarty, P. V. ve Woods, M. (1997). Hunting ≠ Predation. Environmental Ethics, 19(4), 391-404.

Nibert, D. (2002). Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation. Lanham, Md: Rowman & Littlefield Publishers.

Nibert, D. (2013). Animal Oppression and Human Violence: Domesecration, Capitalism, and Global Conflict. New York: Columbia University Press.

Nurse, A. (2013). Animal Harm: Perspectives on Why People Harm and Kill Animals. Farnham, UK: Ashgate.

Nurse, A. (2020). Masculinities and Animal Harm. Men and Masculinities, 23(5), 908-926.

Özgüner, B. (2017, 8 Eylül). Avcılık: Erkekler, erkek olmayanlar, insan dışı hayvanlar... Sivil Sayfalar. https://www.sivilsayfalar.org/2017/03/15/avcilik-erkekler-erkek-olmayanlar-insan-disi-hayvanlar/ (Erişim Tarihi: 21 Şubat 2021)

Pease, B. (2019). Recreating Men’s Relationship with Nature: Toward a Profeminist Environmentalism. Men and Masculinities, 22(1), 113-123.

Pulé, P. M. (2013). A Declaration of Caring: Towards Ecological Masculinism. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Murdoch University, Murdoch.

Plumwood, V. (2004). Feminizm ve Doğaya Hükmetmek. İstanbul: Metis.

Ramos-Gay, I. ve Alonso-Recarte, C. (2020). Zoomasculinities: At the Intersection Between Animals, Animality, and Masculinity. Men and Masculinities, 23(5), 807-813.

Regan, T. (2004). The Case for Animal Rights. Berkeley: University of California Press.

Robson, C. ve McCartan K. (2016). Real World Research: A Resource for Users of Social Research Methods in Applied Settings (4. Baskı). Chichester, UK: Wiley.

Rossmo, D. K. (1997). Geographic Profiling. In J. L. Jackson & D. A. Bekerian (Eds.), Offender profiling: Theory, Research and Practice (pp. 159-175). Chichester, UK: Wiley.

Ruspini, E., Hearn, J., Pease, B. ve Pringle, K. (Ed.). (2011). Men and Masculinities Around the World: Transforming Men’s Practices. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Russell, N. (2012). Social Zooarchaeology: Humans and Animals in Prehistory. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Sabo, D. (2005). “The Study of Masculinities and Men’s Health: An Overview” In M. Kimmel, J. Hearn, R.W. Connell (Eds.), Handbook of Studies on Men and Masculinities (pp. 326-352.) Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Sakarya, N. Ve Gümüş, Y. (2015). Toplumsal Cinsiyet ile Örülen Heybemizden Çıkan Erkeklik ve Kadınlıklar: Dede Korkut Hikayeleri’nin Vegan Feminist Okuması. ODTÜ THBT Toplumsal Cinsiyet ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 20-22 Mart 2015, ss. 110-122.

Sancar, S. (2008). Erkeklik: İmkânsız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. İstanbul: Metis.

Schippers, M. (2007). Recovering the feminine other: Masculinity, femininity, and gender hegemony. Theory and Society, 36(1), 85-102.

Shiva, V. ve Mies, M. (2018). Ekofeminizm. İstanbul: Sinek Sekiz.

Sollund, R. (2019). The Crimes of Wildlife Trafficking: Issues of Justice, Legality and Morality. Abingdon and New York: Routledge.

Sollund, R. (2020). Wildlife Crime: A Crime of Hegemonic Masculinity? Social Sciences, 9(6), 93.

Stibbe, A. (2004). Health and the Social Construction of Masculinity in Men’s Health Magazine. Men and Masculinities, 7(1), 31-51.

Twigg, J. (1979). Food for thought: Purity and vegetarianism. Religion, 9(1), 13-35.

Twine, R. (1997). Masculinity, Nature, Ecofemisim. Ecofeminism Organization Journal. http://richardtwine.com/ecofem/masc.pdf

Warren, K. (Ed.). (1997). Ecofeminism: Women, Culture, Nature. Bloomington: Indiana University Press.

Warren, K. J. (2015). Feminist Environmental Philosophy. E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy içinde (Summer 2015.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/feminism-environmental/