Müzik Üstüne Düşünceler
Umut Yener Kara

Öz

Bu yazıda, müzik konusunda eski ve yeni bazı sorular takdim edip, onları tartışıyorum. İnsan yaşamının neredeyse her alanındaki yaygınlığına rağmen müziğin, sosyal ve beşeri bilimlerde yeterince kuramsallaştırılmayan ve az ilgi gösterilen bir konu olarak kaldığı gözleminden yola çıkıyorum. Bu ihmal edilmişliğin nedenlerini keşfederken, bir yandan da “müzik nedir?” sorusuna verilen cevaplardan bazılarını kısaca irdeliyorum. Sonrasında, müzik konusuna ontolojik ve metafizik bir açıdan yaklaşmayı deniyorum. Bruno Latour, John Law ve Friedrich Kittler gibi düşünürlerden hareketle, gerçekliğin doğasına dair Batılı düşüncelerin ve varsayımların Rönesans döneminde bulunmuş bir görme tekniği olan “çizgisel perspektiften” etkilendiğini iddia ediyorum. Yazıyı, işitme ve müzik yoluyla dünyayla ilişkilenme biçimlerimiz konusunda bazı spekülatif ve hazırlık aşamasında düşüncelerle bitiriyorum.

Anahtar Terimler

Müzik; duygular; ses; ontoloji; temsil
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2014.1.87103

Kaynakça

Armitage, J. (2006). From discourse networks to cultural mathematics: An interview with Friedrich Kittler. Theory, Culture & Society. Vol. 23(7–8): 17–38.

Alva Noë (der.) (2002). Is the Visual World A Grand Illusion? Birleşik Krallık ve A.B.D.: Imprint Academic.

Breger, C. (2006). Gods, German scholars, and the gift of Greece: Friedrich Kittler’s philhellenic fantasies. Theory, Culture & Society. Vol. 23(7–8): 111–134.

Carroll, L. (t.y.). Alice in Wonderland. ABD.: Best Loved Classics.

Cox, C. (2011). Beyond representation and signification: Toward a sonic materialism. Journal of Visual Culture. Vol 10(2): 145–161.

De Nora, T. (2000). Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge

De Nora, T. (2003). After Adorno: Rethinking Music Sociology. Cambridge: Cambridge University Press.

Deleuze, G. (1994). Difference and Repetition. Çev. P. Patton. Londra: The Athlone.

Edgerton, S. (2009). The Mirror, The Window and the Telescope: How Renaisssance Perspective Changed Our Vision Of The Universe. Ithaca ve Londra: Cornell University Press.

Evans, A. (2005). Sound Ideas: Music, Machines and Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Fauvel, J., Raymond, F. ve Wilson, R. (der.) (2003). Music and Mathematics: From Pytagoras to Fractals. Oxford: Oxford University Press.

Forde, W. T. (2008). Music, Thought, Feeling. Oxford: Oxford University Press.

Godwin, J. (1987). Harmonies of Heaven and Earth: Mysticism in Music from Antiquity to the Avant-Garde. Londra: Thames and Hudson.

Heidegger, M. (1949). Letter on “Humanism”. Çev. F.A. Capuzzi [Online]. (URL: https://archive.org/details/HeideggerLetterOnhumanism1949).( [Erişim: 18/02/2014]

Ingold, T. (2000). The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. Londra: Routledge

Kant, I. (2000). Critique of Judgment. Çev. P. Guyer ve E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.

Kittler, F. (2001). Perspective and the book. Çev. S. Ogger. Grey Room, 5: 38-53.

Kittler, F. (2006). Numbers and numerals. Theory, Culture & Society, 23(7–8): 51–61.

Kittler, F. (2010). Optical Media: Berlin Lectures 1999. Çev. A. Enns. Cambridge: Polity Press.

Langer, S. K. (1957). Philosophy in a New Key. New York: New American Library.

Latour, B. (1986). Visualisation and cognition: Drawing things together. Knowledge and Society: Studies in the Sociology of Culture and Present, 6: 1-40.

Law, J. (2004). After Method: Mess in Social Science Research. Londra ve New York: Routledge.

Leman, M. (2008). Embodied Music Cognition and Mediation Technology. Cambridge: MIT Press.

McCarthy, T. (2011). Kittler and the Sirens. [Çevrimiçi] http://www.lrb.co.uk/blog/2011/11/09/tom-mccarthy/kittler-and-the-sirens/ [Erişim: 28/05/2014].

Mol, A. (2002). The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham ve Londra: Duke University Press.

Noë, A. ve Thompson, E. (der.) (2002). Introduction. Noë, A. ve Thompson, E. (der.) içinde. Vision and Mind: Selected Readings in the Philosophy of Perception. Londra: MIT Press.

Nussbaum, C. (2007). The Musical Representation: Meaning, Ontology and Emotion. Cambridge: MIT Press.

Panofsky, E. (1991). Perspective as Symbolic Form. Çev. C.S. Wood. New York: Zone Books.

Pinker, S. (1997). How the Mind :Works. New York: W.W. Norton Press.

Sacks, O. (2007). Musicophilia: Tales of Music And The Brain. New York ve Toronto: Alfred A. Knopf.

Schopenhauer, A. (1969). The World as Will and Representation, Vol. I. Çev. E.F.J. Payne. New York: Dover.

Scrimshaw, W. (2013). Non-cochlear Sound: Affect and Exteriority. Thompson, M. ve I. Biddle, I. (der.) içinde. Sound, Music, Affect: Theorizing Sonic Experience. London: Bloomsbury.

Serres, M. (2008). The Five Senses: A Philosophy of Mingled Bodies. Çev. M. Sankey ve P. Cowley. New York: Continuum.

Sting. (1983). The Police. [Çevrimiçi]. http://www.thepolice.com/news/new-musical-express-68896 [Erişim: 5/05/2014].

Wade, B. C. (2004). Thinking Musically: Experiencing Music, Expressing Culture. Oxford: Oxford University Press.

Wegwerth, A. (2005). Nicht Cyborg, sondern Affe. Teleopolis. 26 Nisan 14, http://www.heise.de/tp/artikel/19/19821/1.html [Erişim: 25/05/2014].

Whitehead, A. N. (1979). Process and Reality: An Essay in Cosmology. New York: The Free Press.

Winthrop-Young, G. Siren Recursions. Sale, S ve Salisbury L. (der.) içinde. Kittler Now. Cambridge: Polity Press (baskıda) [Çevrimiçi]. http://monoskop.org/images/4/42/Winthrop-Young_Geoffrey_Kittlers_Siren_Recursions.pdf [Erişim: 29/05/2014].

Wittgenstein, L. (2005). Tractatus Logico-Philosophicus. Çev. O. Aruoba. İstanbul: Metis.