Bir Kavramın İzini Sürme Çabası: “Popülizm Nedir?”
Mehmet Ertan

Kaynakça

Krastev, I. (18 Eylül 2007), “The Populist Moment,” Erişim: 28 Mart 2019 https://www.eurozine.com/the-populist-moment/

Müller, J. M. (2017) Popülizm Nedir? (O. Yıldız, Çev.) İstanbul: İletişim.

Müller, J. M. (2012) Anayasal Yurtseverlik, (A.E. Zeybekoğlu, Çev.), Ankara: Dost.