Flanöz: Şehri Adımlayan Kadınlar ve Yürümenin Dönüştürücülüğü Üzerine
Burcu Şenel

Kaynakça

Benjamin, W. (2014). Pasajlar. (A. Cemal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.

Gallant, M. (1988). Paris Notebooks: Essays & Reviews. New York: Random House.

McEwan, I. (8 Temmuz 2005). How could we have forgotten that this was always going to happen? The Guardian.

Tuncer, S. (2018). Women and Public Space in Turkey: Gender, Modernity and the Urban Experience. New York: I.B. Tauris.

Woolf, V. (2013). Kendine Ait Bir Oda. (S. Öncü, Çev.). İstanbul: İletişim.