Post- Truth Döneminde Kriz İletişimini Yeniden Yorumlamak
Serdar Tunçer