İmgeleri Okumak: Etnografi ve Sanat
Cem Koray Olgun
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.291296

Kaynakça

Baker, U. (2011). Beyin Ekran. (E. Berensel, Der.). İstanbul: Birikim

Berger, J. (2010). Görme Biçimleri. (Y. Salman, Çev.). İstanbul: Metis.

Foster, H. (2009). Gerçeğin Geri Dönüşü. (E. Hoşsucu Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Marcus, G. & Fischer, M.M. J. (1999). Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment In The Human Science, Chicago and London: The University of Chicago Press.

Türkçesi: (2013) Kültürel Eleştiri Olarak Antropoloji: İnsan Bilimlerinde Deneysel Bir An. (B. Cezar, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.

Mitchell, W.J.T. (2005). What Do Pictures Want: The Lives and Loves of Images. Chicago: The University of Chicago Press.