Kırsal Çin'de Sosyal Medya Kullanımı: Ağlaşmış Bireysellikler ve Ahlaki Çerçevelerin Yeniden İnşaası Arasındaki Gergin Hat
Mutlu Binark
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.279290

Kaynakça

Boyd, D. (2014). Its Complicated: The social lives of metworked teens. New Haven: Yale University Press.

Castells, M. (2013). Umut ve İsyan Ağları: İnternet çağında toplumsal hareketler (E. Kılıç, Çev.). İstanbul. Koç Üniversitesi Yayınları.

Dillon, M. (2016). Modernleşen Çin’in Tarihi. (E. Ü. Atılgan ve A. Atılgan, Çev.). İstanbul: İletişim.

Halcombe, C. (2016). Doğu Asya Tarihi: Çin Japonya Kore. (M.M. Özeren, Çev.). İstanbul: Dergah.

Miller, Daniel vd. (2016). How the World Changed Social Media? Londra: UCL Press. www.ucl.ac.uk/ucl-press.

Özensel, E. (2017). Taşranın Yetim Çocuğu: Kır. Taşra Halleri Köksal Alver (Der.), içinde. (s. 81-102). Konya: Çizgi.

Van Dijk, J. (2016). Ağ Toplumu. (Ö. Sakin, Çev.). İstanbul: Kafka.

Wang, X. (2016). Social Media in Industrial China. Londra: UCL Press. www.ucl.ac.uk/ucl-press.

Wasserstrom, J. N. (2015). 21. Yüzyılda Çin. (H. Gülgü, Çev.). İstanbul: İletişim.

Yolaç, S.C. (2016). Herkes için Çin Tarihi. İstanbul: Olasılık.

Projenin web sitesi: http://www.ucl.ac.uk/why-we-post

Projenin YouTube kanalı: http://www.youtube.com/whywepost