Oyunbozan Feminist: Sara Ahmed
Aksu Bora
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.271278

Kaynakça

Acar-Savran, G. & Tura, N. (2008). Kadının Görünmeyen Emeği. İstanbul: Yordam.

Ahmed, S. (2015). Duyguların Kültürel Politikası. (S. Komut, Çev.). İstanbul: Sel.

Ahmed, S. (2015). Mutluluk Vaadi. (D. Mayadağ, Çev.). İstanbul: Sel.

Ahmed, S. (2014). Willful Subjects. Durham, NC: Duke University Press.

Baker, U. (2015). Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru (4. Baskı). İstanbul: İletişim.

Cvetkovich, A. (2003). An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures. Duke University Press.

Cvetkovich, A. (2012). A Public Feeling. Duke University Press.

Deleuze, G& Guattari, F. (2012). Anti Ödipus : Kapitalizm ve Şizofreni 1 (F. Ege, H. Erdoğan & M. Yiğitalp, Çev.). İstanbul: Bilim ve Sosyalizm.

Hardt, M. & Negri, A. (2001). İmparatorluk. (A. Yılmaz, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Hardt, M. & Negri, A. (2004). Çokluk. (B. Yıldırım, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Manning, E. & Massumi, B. (2014). Thought in the Act. University of Minnesota Press.

Massumi, B. (2002). Parables of Virtuel. Duke University Press.

Virno, P. & Hardt, M. (1996). Radical Thought in Italy: A Potential Politics. University of Minnesota Press.

Türkçe çeviri: (2006) İtalya’da Radikal Düşünce ve Kurucu Politika. (S. Göbelez ve S. Özer, Çev.). İstanbul: Otonom.

Illouz, E. (2007). Soğuk Yakınlıklar: Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi. (Ö. Ç. Aksoy, Çev.). İstanbul: İletişim.