Diyakronik Medya Etnografisi: Toplumsal Değişimden Fiili Toplumsal Değişimlere
John Postill