Tahminlerden Geriye Kalanlar Üzerine: Akademide İletişim Felsefesini Aramak
Burcu Canar

Öz

Bu çalışma, Ulysses Vakası: İletişim Felsefesinin Nasıl İnceleneceği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çözümleme başlıklı devam eden araştırma projemin ilk aşamasına odaklanmaktadır. Söz konusu araştırmada hem ABD’de hem de Türkiye’de iletişim felsefesinin bugünkü görünümlerini incelemeye çalışıyorum. Buna ek olarak, araştırma boyunca iletişim felsefesinin nasıl inceleneceği üzerine James Joyce’un Ulysses’ini okumak yerine, onu icra eden ‘yeni bir yöntem’i, Ulysses Vakası’nı, geliştiriyorum. Araştırma alanım akademi, belirgin olarak da, felsefe bölümleri ile iletişim, medya ve/veya görsel çalışmalarla ilgili bölümlerdir. Bu makale, Boston Üniversitesi (BU), Harvard Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Massachusetts Üniversitesi’ndeki (UMASS Amherst) akademisyenlerin iletişim felsefesi hakkında ne düşündükleri üzerine yarı-yapılandırılmış görüşmelerin bulgularını ortaya çıkarmaktadır. İletişim felsefesini aramak; iletişim felsefesi üzerine bir doğaçlamaya dönüştüğünde, bu sadece alanı resmetmekle kalmaz aynı zamanda onun nasıl değiştirileceğini de gözler önüne serer. 

Anahtar Sözcükler

felsefe, iletişim, bağlantı(sızlık), doğaçlama, yaratıcılık
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2017.1.221236

Kaynakça

Arneson, P. (Ed.). (2007). Perspectives on philosophy of communication. Indiana: Purdue

University Press.

Birth of the Muses (Jacques Lipchitz) Retrieved May 26, 2017, from https://listart.mit.edu/public-art-map/birth-muses

Chang, B. G. & Butchart, G. C. (Eds.). (2012). Philosophy of communication. USA: MIT

Press.

Empedocles: European Journal for Philosophy of Communication, Retrieved May 27, 2017,

from https://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=163/

ECREA and the Philosophy of Communication section, Retrieved May 27, 2017, from

http://sections.ecrea.eu/PC/news_empedocles.php

Flyod, J. & Katz, J. E. (Eds.). (2016). Philosophy of emerging media. New York: Oxford

University Press.

Mifsud M. L. (2015). Rhetoric and the gift: Ancient rhetorical theory and contemporary

communication. Pittsburgh: Duquesne University Press.

Van Loon, J. (2008). Media technology: Critical perspectives. New York: McGraw Hill Open University Press.