Şeflerin Savaşı: Profesyonel Mutfaklarda Erkek ve Kadın Şefler
Şengül İnce

Öz

Kadınların iktidar alanı olan domestik mutfakların aksine profesyonel mutfak olarak adlandırılan restoran mutfakları, erkeklerin alanıdır. Toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadını kadın yapan temel işlerden biri olarak kabul edilen besleme faaliyetinin gerçekleştiği mekân olarak ev mutfağı kadınların alanıyken, profesyonel mutfak toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında erkeklere atfedilen özellikler ve davranışlarla örülmüş-biçimlenmiş bir mekândır. Kadınlar, bu maskülen alanın ya dışında tutulur ya da erkeklerden daha düşük pozisyonlarda çalışırlar. Bu dışlamaya ve erkekler tarafından kontrol edilmesine rağmen kadınlar çeşitli kademelerde profesyonel mutfaklarda varolabilirler. Bu çalışma, profesyonel mutfakları konu edinen filmlerde kadın şeflerin varolup olmadığını, özellikle kadınların, erkekler tarafından hegemonize edilmiş bu alanda nasıl var olabildiğini, erkek ve kadınların executive şef-baş aşçı olarak nasıl temsil edildiğini anlamayı amaçlıyor. Bunun için Burnt (John Wells, 2015), Şeflerin Savaşı, (Le Chef, Daniel Cohen, 2012) Aşk Tarifi (No Reservation, Scott Hicks, 2007) ve Sarayın Tadları (Les Saveurs Du Palais, Christian Vincent, 2012) adlı filmler izlenmiş ve özellikle kadın şef karakterlerin bu filmlerde nasıl temsil edildiği anlaşılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler

profesyonel mutfak; şeflik kültürü; erkek şefler, kadın şefler; temsil
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.2.409435

Kaynakça

Arnoldsson, J. (2015). “If you don’t quite mange the job, it will be tough for you.” A qualitative study on chef culture and abuse in restaurant kitchens. Stockholm University, Master Thesis in Sociology.

Bora, A. (2005). Kadınların sınıfı. İstanbul: İletişim.

Druckman, C. (2010). Why are there No great women chefs? Gastronomica. 10 (1) Winter, 24-31.

Goody, J. (2013). Yemek, mutfak, sınıf. (M. Günay Güran, Çev.) İstanbul: Pinhan.

Harris, D. ve Giuffre, P. (2015). Taking the heat: Women chefs and gender inequality in the professional kitchen. USA: Rutgers University Press.

Hollows, J. (2010). The bachelor dinner: Masculinity, class and cooking in playboy, 1935-1961. Cultural Studies, 16 (2), 143-155.

İnce, Ş. (2014). Toplumsal ve Kültürel Dönüşümlerin Gündelik Hayata Yansımaları: 2000’lerde Türkiye’nin Mutfağı. A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Kelly, C. R. (2015). Cooking without women: The rhetoric of the new culinary male. Communication and Critical/Cultural Studies. 12 (2), 200-204.

LaPointe, E. (1992). Relationships with waitresses: Gendered social distance in restaurant hierarchies. Qualiative Sociology. 15 (4), 377-393.

Platzer, R. (2011). Women not in the kitchen: A look at gender equality in the restaurant industry. California Polytechnic State University, Degree Bachelor of Arts.

Ryan, M. ve Kellner, D. (1997). Politik Kamera: Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası. (E. Özsayar, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Smelik, A. (2008). Feminist Sinema ve Film Teorisi. (D. Koç, Çev.). İstanbul: Agora.

Swinbank, V. (2002). The sexual politics of cooking: A feminist analysis of culinary hieararchy in western culture. Journal of Historical Sociology. 15 (4), 464-495.

Szabo, M. (2014). Men nurturing through food: Challenging gender dichotomies arounda domestic cooking. Journal of Gender Studies (23), 18-31.

Swenson, R. (2009). Domestic divo? Televised Treatments of Masculinity, Femininity and Food. Critical Studies in Media Communication. 26 (1), 36-53.

Willis, S. (1993). Gündelik Hayat Kılavuzu. (A. Emre ve A. Bora, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.