Hareket İmge ve Zaman İmge Kavramları Çerçevesinde Torino Atı’nın Ayak İzleri
Kübra Yüzüncüyıl, Berkay Buluş

Öz

Bu çalışmada Bela Tarr filmografisinde yer alan Torino Atı (The Turin Horse, 2011) filmi, Deleuze’ün hareket-imge ve zaman-imge kavramları ışığında incelenmektedir. Bu çalışmanın yaslandığı iddiaya göre Tarr’ın kullandığı sinemasal dil, Deleuze’ün sinema anlayışıyla paralellik göstermektedir. Deleuze’e göre sinema dünyayla kurulan bağın yaratıcı bir keşfidir. Tarr bu bağlamda, Torino Atı filmini çekerek yarım kalan bir hikâyeyi yaratıcı bir şekilde sonlandırmıştır. Tarr’ın ve Deleuze’ün düşüncesinde hareket kavramı, merkezi bir rol oynamaktadır. Çalışma bu ortaklığı anlamlandırma çabası içindedir. Bu amaç doğrultusunda filmin sinematografik öğeleri, Deleuze’ün geliştirdiği hareket-imge ve zaman-imge kavramları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bununla birlikte yönetmenin sinema diline dair çeşitli tartışmalar yapılmaktadır. Söz konusu tartışmalar görsel öğelerle desteklenmektedir. Başka bir deyişle, filmde kullanılan sinematografik öğeler üzerinden Deleuzeyen bir okuma yapılmaktadır. Bu okuma süreci aynı zamanda içinde Torino Atı filmini politik kılan kurucu öğeleri irdeleme çabasını da kapsamaktadır.

 

Anahtar Sözcükler

Bela Tarr; sinema; Torino Atı; Deleuze; zaman imge; hareket imge
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.2.467482

Kaynakça

Bejan, A. (1982). Entropy generation through heat and fluid flow. New York: Wiley.

Bergson, H. (2007). Madde ve Bellek (I. Ergüden, Çev.) Ankara: Dost.

Buslowska, E. (2009). Cinema as art and philosophy in Bela Tarr’s creative exploration of reality, film and media studies.1(2009). Erişim: http://www.acta.sapientia.ro/actafilm/C1/film1-8.pdf Erişim Tarihi: 10 Kasım 2016

Deleuze, G. ve Guattari, F. (2001). Felsefe nedir? (T. Ilgaz, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi.

Deleuze, G. (2004). Cinema 1: The movement-image (H. Tomlinson ve B. Habberjam, Çev.) Londra: Continuum.

Deleuze, G. (2004). Sinema I: Hareket imge (Soner Özdemir, Çev.) İstanbul: Norgunk.

Deleuze, G. (2005). Bergsonculuk (H. Yücefer, Çev.) İstanbul: Otonom.

Deleuze, G. (2010). Cinema 2: The time image (H. Tomlinson and R. Galeta, Çev.) USA: Minnesota.

Gönen, M. (2004). Paradoksal sanat sinema, İstanbul: Es.

Jones D.M.ve Fleming, D.H. (2014). Deleuze and Chinese Cinemas, Journal of Chinese

Cinemas, 8:2, 93-98. Erişim:http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/

Köse, H. ve Alanka, Ö. (2014). Tekdüze yaşamın metafizik şiddeti: Torino Atı, Galatasaray Üniversitesi İleti-ş-im Dergisi, 20: 9-31. Erişim: http://iletisimdergisi.gsu.edu.tr/article/view/5000071672, Erişim Tarihi: 11 Kasım 2016

Rancière, J. (2013). Béla Tarr, The Time After (Beranek E. Çev.). Minneapolis: Univocal.

Rousseau, J.J. (2010). Social Contract & Discourses New York: E. P. Dutton & Co.

Erişim: http://www.bartleby.com/168/

Sethna, J. (2011). Entropy, order parameters, and complexity. Oxford: Clarendon Press.

Türkgeldi, S. K. (2015). Hareket-imge ve zaman-imge kavramları doğrultusunda “21 Gram”a bir bakış, Akdeniz İletişim Dergisi, 115-131. Erişim: https://www.academia.edu/20836576, Erişim Tarihi: 12 Kasım 2016