"İçeri Girecekler Bütün Umudunu Kapıda Bıraksın": Amerikan Sapığı ve Dövüş Kulübü'nde Tüketim Toplumunun Eleştirisi
Coşkun Liktor

Öz

Bu makale, şiddete eğilimli, kişilik bozukluğundan muzdarip, üst tabakadan beyaz yakalı karakterlere odaklanan Mary Harron’ın American Psycho (Amerikan Sapığı, 2000) ve David Fincher’ın Fight Club (Dövüş Kulübü, 1999) filmlerinin altında yatan politik dinamikleri incelemektedir. Tüketim çılgınlığının, materyalizmin ve bireyler arası sert rekabetin hâkim olduğu 21. yüzyılın eşiğindeki Amerika’da geçen her iki film de ana karakterlerin şiddete yönelmesinin sığ, yüzeysel, tek boyutlu varoluşlarını aşma çabasından kaynaklandığını göstererek karakterlerin patolojik şiddet eğilimlerinin ardında tüketim toplumunun insan üzerindeki yıkıcı etkisinin yattığını ima etmektedir. Bu makalenin amacı, Amerikan Sapığı ve Dövüş Kulübü filmlerinin merkezine aldığı şiddete eğilimli karakterler vasıtasıyla Amerikan toplumuna sağlam bir eleştiri yönelttiğini göstermektir. 

 

Anahtar Terimler

tüketim toplumu; metalaşma; derinlik yoksunluğu; tek boyutlu insan; şiddet
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.2.369384

Kaynakça

Baudrillard, J. (2010). Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Baudrillard, J. (2001). Selected writings. Stanford, California: Stanford University Press.

Baudrillard, J. (1998). The consumer society. London: Sage.

Berman, M. (1983). All that is solid melts into air. London: Verso.

Bocock, R. (1993). Consumption. London and New York: Routledge.

Bourdieu, P. (1996). Distinction. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Ellis, B. E. (2000). American psycho. London: Picador.

Fincher, D. (Director) and Linson, A. (Producer) (1999). Fight Club [Film]. United States: 20th Century Fox.

Harron, M. (Director) and Pressman, E. (Producer) (2000). American Psycho [Film]. United States: Lions Gate Films.

Jameson, F. (2009). The cultural logic of late capitalism, Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism (pp. 1-54). London: Verso.

Kernberg, O. (2000). Sapıklıklarda ve kişilik bozukluklarında saldırganlık. (B. Büyükkal, Çev.). İstanbul: Metis.

Mandel, E. (1993). Late capitalism. London and New York: Verso.

Mandel, N. (2006). Right here in nowheres: American Psycho and violence’s critique, in Alain-Philippe Durand and Naomi Mandel (Eds.), Novels of the contemporary extreme (pp. 9-19). London and New York: Continuum.

Marcuse, H. (2010). One-dimensional man. London: Routledge.

Mestrovic, S. (2003). Thorstein Veblen on culture and society. London: Sage.

Nicol, B. (2009). The Cambridge introduction to postmodern fiction. Cambridge, New York and Melbourne: Cambridge University Press.

Palahniuk, C. (2006). Fight club. London: Vintage.

Tyson, L. (1999). Critical theory today. New York: Garland.

Veblen, T. (2007). The theory of the leisure class. Oxford: Oxford University Press.