Para Konuşur: Banknotlarda Türk İslam Sentezi
Nail Elhan

Öz

Banknotlar, tasarımları ve üzerlerinde taşıdıkları semboller ile hem ülkelerin tarihine dair izler taşımaktadırlar hem de bu ülkelerin uyguladıkları politikalara dair ipucu vermektedirler. Bu çalışma, 1980 yılından günümüze kadar Türkiye’de basılmış olan banknotları ele almaktadır ve bu banknotların siyasal bir mesaj taşıdıkları iddiasını savunmaktadır. Bu bağlamda, Türk-İslam Sentezi’nin banknotlar üzerinde sembolleşmesi bu çalışmanın temel argümanıdır. Kökleri 1960’lı yıllara uzanan ve 1980 yılındaki askeri darbe ile bir devlet politikası olarak uygulanmaya başlanan Türk-İslam Sentezi, 2000’li yıllarda da AKP Hükümetleri ile devam etmektedir. Bu devamlılığı, askeri yönetim sırasında kullanılan ve AKP Dönemi’nde basılmaya başlanan banknotlar üzerindeki sembollerde görmek mümkündür.

Anahtar Sözcükler

Türk-İslam sentezi; milli kimlik; dini kimlik; banknotlar; AKP
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2016.1.171189

Kaynakça

Açıkgöz, S. K. (2014). Kemalism and Post-Kemalism: Turkish State in Search of Palatable Citizen Forever, Turkish Journal of Politics, 5:2.

Altunışık, M. (2005). The Turkish Model and Democratization in the Middle East, Arab Studies Quarterly, 27:1-2.

Armstrong, W. (2012). Turkish Nationalism and Turkish Islam: A New Balance, Turkish Policy Quarterly, 10:4.

Aslan, Ö. (2014). “A Turkish Muslim between Islamism and Turkish Nationalism: Seyyid A. A. (1932-1988)”, Turkish Studies, 15:3.

Atasoy, Y. (2009). Islam’s Marriage with Neoliberalism: State Transformation in Turkey, London: Palgrave Macmillan.

Balamir, A. (2013). Mimarlık ve Kimlik Temrinleri I: Türkiye’de Modern Yapı Kültürünün Bir Profili, Mimarlık Dergisi, 313, available on http://www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=6&RecID=66 Date Accessed: 13.02.2016

Barbarosoğlu, F. (2010). Uzak Ülke. İstanbul: Profil.

Bayer, Y. (10 January 2009) “Paralardaki Aliye Hanım”, Hürriyet, http://www.hurriyet.com.tr/paralardaki-aliye-hanim-10753138 Date Accessed: 08.02.2016

Bora, T (2003). Nationalist Discourses in Turkey, The South Atlantic Quarterly, 102:2-3.

Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT), (2014). The Banknotes of the Republic of Turkey, General Directorate of Banknote Printing Plant: Ankara.

Çandar, C. (29 May 2015). “Erdoğan Tries to Rewrite History”, http://www.al-monitor.com/pulse/tr/originals/2015/05/turkey-erdogan-akp-alter-history-for-election-campaign.html# Date Accessed: 08.02.2016

Çetinsaya, G. (1999). Rethinking Nationalism and Islam: Some Preliminary Notes on the Roots of Turkish-Islamic Synthesis in Modern Turkish Political Thought, The Muslim World, 89: 3-4.

Çınar, M., Duran, B. (2008). “The Specific Evolution of Contemporary Political Islam in Turkey and Its ‘Difference’” in Ed. Ümit Cizre, Secular and Islamic Politics in Turkey: The Making of the Justice and Development Party. New York: Routledge.

Eligür, B. (2010). The Mobilization of Political Islam in Turkey, Cambridge: Cambridge University Press.

Friedman, T. (19 June 2010). Letter From İstanbul, Part 2, New York Times.

Grigoriadis, Ioannis. (2013). Instilling Religion in Greek and Turkish Nationalism: A Sacred Synthesis. New York: Palgrave Macmillan.

Gül, A. (2001). “Turkey: Key Policy Challenges”, paper presented at the Wilton Park Conference.

Hale, W., Özbudun, E. (2010). Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey: The Case of the AKP. New York: Routledge.

Heper, M. (2013). Islam, Conservatism, and Democracy in Turkey: Comparing Turgut Özal and Recep Tayyip Erdoğan, Insight Turkey, 15:2.

Hürriyet, (11 April 2015). “Ottoman-inspired ‘New Turkey’ Anthem Praises Erdoğan”, http://www.hurriyetdailynews.com/video-ottoman-inspired-new-turkey-anthem-praises-erdogan.aspx?pageID=238&nID=80921&NewsCatID=338 Date Accessed: 04.02.2016

Orhan, Ö. (2013). The Paradox of Turkish Secularism, Turkish Journal of Politics, 4:1.

Rabasa, A., Larrabee, S. (2008). The Rise of Political Islam in Turkey, RAND: Santa Monica.

Raento, P., Hamalainen, A. Ikonen, H., Mikkonen, N. (2004). Striking Stories: A political Geography of Euro Coinage, Political Geography, 23:8.

Şen, M. (2011). “Transformation of Turkish Islamism and the Rise of the Justice and Development Party” in Ed. Birol Yeşilada and Barry Rubin, Islamization of Turkey under the AKP Rule, London and New York: Routledge.

Tekeli, İ., İlkin, S. (1997). Mimar Kemalettin’in Yazdıkları, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı.

Telegraph, (8 December 2014). “Recep Tayyip Erdogan Vows To Impose 'Arabic' Ottoman Lessons İn Schools”, Http://Www.Telegraph.Co.Uk/News/Worldnews/Europe/Turkey/11280577/Recep-Tayyip-Erdogan-Vows-To-İmpose-Arabic-Ottoman-Lessons-İn-Schools.Html Date Accessed: 04.02.2016

Turam, B. (2007). Between Islam and the State: The Politics on Engagement, California: Stanford University Press.

Unat, Y. (2013). “Ord. Prof. Aydın Sayılı”, Dört Öge, 1:3.

Uzer, U. (2011). Identity and Turkish Foreign Policy: The Kemalist Influence in Cyprus and the Caucasus, I.B. London: Tauris.

Waxman, D. (2000). Islam and Turkish National Identity: A Reappraisal, Turkish Yearbook of International Relations, 30.

Yavuz, H. (2004). Is There a Turkish Islam? The Emergence of Convergence and Consensus, Journal of Muslim Minority Affairs, 24:2.

Yavuz, H. (2003). Islamic Political Identity in Turkey, New York: Oxford University Press.

Zubeida, S. (1996). Turkish Islam and National Identity, Middle East Report, 26, available on http://www.merip.org/mer/mer199/turkish-islam-national-identity Date Accessed: 01.02.2016