Yaratıcı Endüstrileri ve İletişim Alanını Kurtlarla Koşan Kadınlar Üzerinden Okumak
Deniz Tansel İlic
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.2.309316

Kaynakça

Byatt, A. S. (2013). Bülbülün Gözündeki Cin: Beş Peri Hikâyesi. Pınar Kür (Çev.). İstanbul: Can.

Estés, P. C. (2012). Kurtlarla Koşan Kadınlar: Vahşi Kadın Arketipine Dair Mit ve Öyküler. Hakan Atalay (Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

Fordham, F. (2011). Jung Psikolojisinin Ana Hatları. Aslan Yalçıner (Çev.). Ankara: Say.

Jacobi, J. (2002). C. G. Jung Psikolojisi. Mehmet Arap (Çev.). İstanbul: İlhan.

Jung, C. G. (1965). Psikoloji ve Din. Ender Gürol (Çev.). İstanbul: Oluş.

Jung, C. G. (2005). Dört Arketip. Zehra Aksu Yılmazer (Çev.). İstanbul: Metis.

Jung, C. G. (2011). Keşfedilmemiş Benlik. İhsan Kırımlı (Çev.). İstanbul: Sayfa.

Jung, C. G. (2009). Anılar, Düşler, Düşünceler. İris Kantemir (Çev.). İstanbul: Can.

Saydam, B. (2005). Dört Arketip. İstanbul: Metis.