İki Kadın Bir Mutfak: Kadınlararası İktidar İlişkileri
Şengül İnce