İki Kadın Bir Mutfak: Kadınlararası İktidar İlişkileri
Şengül İnce

Öz

Bu çalışma, ev içinde kadınların kendilerine ait bir mekan olarak nitelendirdikleri mutfak ve ev içi görevlerin en yüksek statülüsü olarak işaret edilen yemek pişirme üzerinden kadınlararası ilişkilere odaklanmıştır. Feminist perspektifin, uzun zaman kadınların hapishanesi ve kadınlara baskının merkezi olarak işaret ettiği evin ve ev işlerinin son dönem çalışmalarda kadınlar için olumlu potansiyellere sahip olduğu görüşü ifade edilmeye başlanmıştır. Kadınlar, mutfaklara ve içinde gerçekleşen etkinliklere bir takım anlamlar vererek kendi hakimiyet alanları olarak tanımladıkları bu alanı güçlenme stratejilerinin ve direniş mekanizmalarının bir parçası olarak kullanmaktadır. Bütün bunlardan hareketle bu çalışma bir mutfakta belli bir zaman diliminde ya da sürekli olarak birlikte yaşayan kadınların mutfağı ve yemek pişirme etkinliğini nasıl anlamlandırdığı ve niçin-nasıl kullandığını anlamaya çalışacaktır. Bunun için 2014 yılında tamamlamış olduğum tez çalışmam boyunca konuştuğum 30 kadının genel olarak bir mekan olarak mutfak ve mutfak işleri  hakkındaki düşüncelerini ve bu çalışma özelinde derinlemesine görüşme yaptığım 5 kadının anlatılarına odaklanıyorum.

Anahtar Terimler

mutfak; kadınlararası iktidar ilişkileri; yemek pişirmek; yetki alanı
DOI: https://doi.org/10.17572/mj2015.2.135156

Kaynakça

Bora, A. (2005). Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası. İstanbul: İletişim.

Devasahayam, T. W. (2005). Power and pleasure around the stove: the construction of gendered identity in middle class South Indian Hindu households in urban Malaysia, Women’s Studies International Forum 28, 1-20. doi:10.1016/j.wsif.2005.02.001

Fürst, E. L. (1997). Cooking and Femininity. Women’s Studies International Forum, 20 (3), 441-449. doi: 10.1016/S0277-5395(97)00027-7

Giard, (2009). Mutfak İşleri. De Certeau, M., Giard L., Mayol, P. (Der.), Gündelik Hayatın Keşfi II içinde. Konut, Erkan Ataçay ve Çağrı Eroğlu (Çev.), Ankara: Dost.

İnce, Ş. (2014). Toplumsal ve Kültürel Dönüşümlerin Gündelik Hayata Yansımaları: 2000’lerde Türkiye’nin Mutfağı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış doktora Tezi.

Kilimci, A. (2010). Meğer Mutfak Bir Masalmış. İstanbul: Oğlak.

Köker, E. (2007). Saklı Konuşmalar, Meral Özbek (Der.), Kamusal Alan içinde (s. 539- 550). İstanbul: Hil.

Rigotti, F. (2011). Mutfaktaki Felsefe Mutfaktaki Usun Kısa Eleştirisi. Cenk Çokuslu (Çev.), İstanbul: Çiya.

Robson, E. (2006). The ‘Kitchen’ as Women’s Space in Rural Hausaland, Northern Nigeria. Gender, Place and Culture Vol. 13, No.6, 669-676. doi: 10.1080/09663690601019869

Sirman, N. (2010). Köy Kadının Aile ve Evlilikte Güçlenme Mücadelesi, Şirin Tekeli (Haz.) 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakış Açısından Kadınlar içinde (s. 221- 246). İstanbul: İletişim.

Şenol Cantek, F. ve Akşit, E. E. (2011). Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları. Serpil Sancar (Ed.) Birkaç Arpa Boyu... 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar içinde. İstanbul: Koç Üniversitesi.

Uzun, E. (2013). Hep Eksik Mutfak. Amargi sayı 27, Hayatın Dönüşümü Mutfak, s. 28-29.

Yavuz, Ş. (2009). Mutfak Ve Kadınlar: Mutfak Kadınlara Ne İfade Eder? Nurçay Türkoğlu ve Sevilen Toprak Alayoğlu (Der.) Karaelmas 2009 Medya ve Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı içinde. İstanbul: Urban.