Taciz Anlatılarında Cinsiyetçi Söylemlerin Yeniden İnşası: #sendeanlat
Yeliz Dede Özdemir