Varoluşsal Bir Çaba Olarak Fotoğraf Yoluyla Kendini Gerçekleştirme: Nan Goldin Örneği
Şahinde Akkaya
Creative Commons Lisansı