MAKALE ÇAĞRISI: Erkeklikler

Hearn’ün önerdiği ismiyle erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel çalışmalar (2002; 2008), 1980’lerin başlarından bu yana hızla gelişiyor. Başlangıçta şüpheyle karşılanan bu alan, Connell’ın alana damgasını vuran “hegemonik erkeklik” ve “erkeklikler” üzerine (Connell, 1987; 1995; 2000; Connell ve Messerschmidt, 2005) çalışmaları başta olmak üzere, eleştirel toplumsal cinsiyet çalışmalarında hatırı sayılır bir kabul görmüş durumda. Bu durumda feminist çalışmalar ve LGBTQIA+ çalışmalarından gelen eleştirilerin katkısının payı oldukça büyük. İzleyen dönemde Coles’un “çoklu baskın erkeklikleri” (2007; 2008) ve Anderson’un “kapsayıcı erkeklik” ve “ortodoks erkeklik” (Anderson, 2009; Anderson ve McCormack, 2018) kavramları son yıllarda alanda iz bırakan fikirler arasında.

Biliyoruz ki, toplumsal cinsiyet kimlikleri, tüm kimlik kategorilerinde olduğu üzere,  kapsayıcı olduğu kadar dışlayıcı, evrensellikler kadar tikellikler üzerinden kendini yeniden üreten kategoriler. Keza, Slootmaeckers’ın da (2019) “rekabet halindeki erkeklikleri” tartışırken dile getirdiği üzere “benlik teknolojileri” kimliğin inşasındaki yapıcı güçlere, “ötekileştirme teknolojileri” ise yıkıcı güçlere işaret eder.

Marjinalleştirme, hâkimiyet kurma ve dışarıda bırakmayı içeren siyasal stratejiler, tıpkı milliyetçi, homofobik, mizojinist, türcü ve benzeri her türlü ayrımcı söylemde olduğu gibi heteronormatif motiflerle ve ataerkilliğin sürekliliğine tutunarak, şiddetin farklı biçimleri üzerinden bir baskı ve rıza alanı inşa etme unsurlarını muhakkak içerir.

“Erkeklikler”in ötekileştirme stratejileri hem kendi içine aldığı “erkekler” kümesini kendi içinde ötekileştiriyor hem de “eril özne” dışında kalan özne konumlarını tahakkümü altına alarak iktidar ağlarını kuvvetlendiriyor. Bebeklikten, çocukluğa ve yetişkinliğe, “iyi” bir erkek evlat, “iyi” bir baba, “ideal” eş, “ideal” erkek kardeş konumlarını sabitleyerek ve toplumsal cinsiyet rejiminin esas unsurları aile, devlet ve hukuku ardına alarak erkek öznenin benliğinin inşasındaki her kritik aşamada kendini geçerli kılıyor.

Erkekliklerin yarattığı ve erkekliklerin içinde bulunduğu koşulları pandemi daha da belirginleştiriyor. Erkekler ve erkekliklerin eleştirisini yapmak, erkek egemenliğinin, heteroseksizmin ve kadınlara, LGBTQIA+’lara, hayvanlara ve doğaya yönelik şiddetin ve ayrımcılığın bunca yaygınlaştığı günümüzde daha da anlam kazanıyor. İçinde bulunduğumuz duruma alternatifler getirmek, başka türlü erkekliklerin mümkün olduğunu vurgulamak son derece gerekli.

Moment Dergi olarak içinde bulunduğumuz koşullarda “erkekler ve erkeklikler nereye gidiyor?” diye soruyoruz.

Erkeklikler sayısı için önerdiğimiz başlıklar -bu başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla- şunlar:

 • Erkekler, erkeklikler ve sağlık
 • Erkekler, erkeklikler ve beden
 • Erkekler, erkeklikler ve spor
 • Erkeklikler ve çalışma
 • Erkeklik ve şiddet
 • Erkeklik normları ve erkeklik kodları
 • Erkeklik söylemleri
 • Erkeklik çalışmaları
 • Erkeklik kültürleri
 • Erkeklik mekânları
 • Erkekler arası ilişkiler
 • Homofobi, transfobi ve erkeklikler
 • Heteronormativite ve erkeklikler
 • Ataerkillik, eril tahakküm ve erkeklik
 • Erkeklikler ve pedagoji
 • Toplumsal cinsiyet rejimi ve erkeklikler
 • Erkeklikler ve cinsellik
 • Medyada erkeklik temsilleri
 • Dizilerde ve filmlerde erkeklikler
 • Sosyal medyada erkeklikler
 • Edebiyatta erkeklikler
 • Erkeklerin yaşam döngüleri
 • Erkeklerin sosyalizasyonları
 • Erkeklik idealleri
 • Oğullar, babalar ve ailede erkeklikler
 • Militarizm, milliyetçilik ve erkeklikler
 • Erkekler, erkeklikler ve değişim
 • Alternatif erkeklikler
 • Feminizm ve erkeklikler
 • Erkeklik kuramları
 • Erkeklikler üzerine toplumsal hareketler

Yazılarınızı 1 Mart 2021 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/moment adresine gönderebilirsiniz.

Tema harici yazı kabul edemeyeceğiz.

Tema Editörleri:

Emek Çaylı Rahte & Mehmet Bozok

YAZI SUNUMU | YAZI SUNUMU REHBERİ

Referanslar:

 • Anderson, E. (2009). Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities.New York: Routledge.
 • Anderson, E. ve McCormack, M. (2018). Inclusive Masculinity Theory: Overview, reflection and refinement. Journal of Gender Studies, 27(5), 547-561. https://doi.org/10.1080/09589236.2016.1245605 
 • Coles, T. (2008). Finding Space in the field of Masculinity: Lived Experiences of Men’s Masculinities. Journal of Sociology, 44(3), 233-248. https://doi.org/10.1177/1440783308092882
 • (2007). Negotiating the Field of Masculinity: The Production and Reproduction of Multiple Dominant Masculinities. Men and Masculinities, 1-15. https://doi.org/10.1177/1097184X07309502
 • Connell, R. (2005 [1995]). Masculinities. Berkeley: University of California Press.
 • (2000). The Men and The Boys. St Leonards: Allen & Unwin.
 • (1987). Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Connell, R. and Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender and Society, 19(6), 829-859.
 • Slootmaeckers, K. (2019). Nationalism as competing masculinities: homophobia as a technology of othering for hetero- and homonationalism. Theor Soc, 48, 239–265 https://doi.org/10.1007/s11186-019-09346-4