İstatistikler

Yıl

<< 2019 >>

Yayınlanmış sayılar: 1
Yayınlanmış öğerler: 18
Toplam başvuru sayısı: 18
Dğerlendirmeden geçmiş: 0
  Kabul (%): 0 (0%)
  Red (%): 0 (0%)
  Değerlendime süresi (Gün): 0
  Yayına kadar geçen süre (Gün): 2
Kayıtlı üyeler: 705 (yeni 58)
Kayıtlı okuyucular 647 (yeni 56)