Yayın Politikaları

Amaç ve Kapsam

Moment Dergi, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz kültürel çalışmalar alanına yeni sorularla ve kuramsal perspektifleri güçlü, özgün çalışmalarla katkıda bulunmak amacındadır.

Moment Dergi disiplinlerarası niteliğiyle, sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında, eleştirel çalışmalara ve tartışmalara yer verecektir. Gramsci’nin “moment” kavramından hareketle tarihsel an’ların, devinimin ve praksisin izlerini sürerek toplumsal olguların eleştirel bir okumasını yapacak Moment Dergi’ye uğramanızı bekliyoruz.

Makale başvuru, değerlendirme ve yayın süreçlerinde herhangi bir ücret alınmaz.

 

Bölüm Politikaları

Editörlerden

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Tema Editörlerinden

Seçilmemiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler (Tema)

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Tarihten Geçenler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Değiniler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Eleştirileri

Editörler
  • Burcu Canar
Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Söyleşiler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Etkinlik Değerlendirmeleri

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Takdimi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Açılış Makalesi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Yorum

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Açık Erişim Politikası

Moment Dergi, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurabilmek amacıyla içeriğinin sürekli ve ücretsiz olarak kullanımı için açık erişim sağlar. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar http://dergipark.gov.tr/moment/archive ve http://www.momentjournal.org/index.php/momentdergi/issue/archive adreslerinden erişime açıktır.

Bu çerçevede, Moment Dergi, Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nin açık erişim tanımı çerçevesinde ve bilimsel etik ve kurallara uygun olarak atıf yapılması şartıyla, dergide yayınlanan hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilmesini, okunabilmesini, indirilebilmesini, kopyalanabilmesini, dağıtılabilmesini, basılabilmesini, taranabilmesini, tam metinlere bağlantı verilebilmesini, dizinlenebilmesini, yazılıma veri olarak aktarılabilmesini ve her türlü yasal amaç için kullanılabilmesini kabul eder.(http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations)

Bunun yanı sıra, yazı ve makaleleri dergide yer alan tüm yazarlar, açık kaynak erişimini ve Creative Commons Attribution 3.0’ın koşullarını kabul ederler.

Moment Dergi, yayınlanan yazı ve makalelerin çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama yetkisini ve bu alandaki tek telif hakkı rolünü yazarlarına verir.

 

Bilim Kurulu

Ahmet Cemal

Yazar/Çevirmen

Ahu Antmen

Çevirmen, Sanat Eleştirmeni

Ali Tayfun Atay

Okan Üniversitesi

Anne Kaun

Södertörn University

Asker Kartarı

Kadir Has Üniversitesi

Aslı Gülsüm Budak

Hacettepe Üniversitesi

Aylin Özman

TED Üniversitesi

Barbara Wolbert

Minnesota University

Berfin Emre

Hacettepe Üniversitesi

Bilge Yeşil

The City University of New York

Brian Massumi

University of Montréal 

Briankle G. Chang

University of Massachusetts Amherst

Burcu Şimşek

Hacettepe Üniversitesi

Çağla Karabağ

Hacettepe Üniversitesi

Çiler Dursun

Ankara Üniversitesi

Deqiang JI

Communication University of China

Ece Algan

California State University

Elif Ekin Akşit

Ankara Üniversitesi

Emin Alper

Yönetmen/Akademisyen - İTÜ

Emrah Göker

Araştırmacı/Yazar

Ergi Deniz Özsoy

Hacettepe Üniversitesi

Erik Jan Zürcher

Leiden University

George  S. Rigakos

Carleaton University

Gökhan Atılgan

Ankara Üniversitesi

Greg Albo

York University

Hakan Mıhçı

Hacettepe Üniversitesi

İnci Özkan Kerestecioğlu

İstanbul Üniversitesi

Jeffrey K. Olick

Virginia Üniversitesi

John Hutnyk

University of London/Goldsmiths

John Durham Peters

Yale University

Justin Paulson

Carleton University

Kerem Altıparmak

Ankara Üniversitesi

Lize van Robbroeck

Stellenbosch University

Mahmut Mutman

Tampere Üniversitesi

Meral Özbek

Mimar Sinan Üniversitesi

Michael Prieler

Hallym University

Nick Couldry

LSE

Nico Carpentier

Uppsala University

Nurdan Gürbilek

Yazar

Orhan Koçak

Eleştirmen, Çevirmen, Editör ve Yayıncı

Regev Nathansohn

University of Michigan

Robin Chandler

Sanatçı/Department of African American Studies, Northeastern University

Roswitha Breckner

Viyana Üniversitesi

Serhat Öztürk

Hacettepe Üniversitesi

Shi-Xu

Hangzhou Normal University

Tim Ingold

Aberdeen University

Yalçın Armağan

İstanbul Şehir Üniversitesi

Zeynep Direk

Galatasaray Üniversitesi

 

Yayın Etiği İlkeleri

Akademik dergi yayıncılığında yayın etiğinin ilkelerini oluşturmak, öncelikle etik ihlalin tanımlayıcı sınırlarını çerçevelemek açısından önemlidir. Bilinen yayın etiği ihlalleri yanında,  özellikle son yirmi yıldır artan saha araştırmaları, bilim insanının temas ettiği özneler ile arasındaki irtibat açısından yeni etik hassasiyet noktaları ortaya çıkarmıştır. Bu hassasiyetleri iyi gözlemlemek ve tanımlamak bilimsel bilginin güvenceye alınması açısından önemlidir. Nitekim yayın etiğine dönük özensizlikler ve ihlaller, her şeyden önce bilimin kalitesini ve doğruluğunu olumsuz etkiler. Diğer bir deyişle, yayın etiğine ilişkin bir çerçeve oluşturmak bilime katkı açısından elzemdir.


Bu doğrultuda Moment Dergi aşağıdaki yayın etiği çerçevesini benimser:

 

Dergiye yollanan makaleler editörler tarafından yazarların ırk, etnisite, cinsiyet, dünya görüşü ve inançlarından bağımsız değerlendirilir. 

Dergide hakem değerlendirmesine gerek görülmeksizin yayımlanan değini, etkinlik değerlendirmesi gibi yazılar da yer almaktadır. Dergide, hakemli yayın ile hakem değerlendirmesine gerek olmayan yayınlar arasındaki ayrım açıkça ifade edilir. Gereği halinde editör, başvuru yapan makalenin derginin hangi kategorisi altında yayımlanabileceği konusunda yorum ve öneri geliştirebilir, bunu yazar ile açıkça paylaşır. Bu durumda nihai karar yazara ve/veya editöre aittir.

Hakemlerin değerlendirdikleri yazıya ilişkin detaylı ve yapıcı değerlendirme yaparlar.

Moment Dergi, benimsemiş olduğu çift kör hakem süreci gereği sunulan yazıların hakem değerlendirmesine gönderilme sürecinde yazarların ve hakemlerin anonimliğini korur.

Hakem sürecine girecek makalelerde editörler, yazar ve hakem arasındaki irtibat kişisi olma sorumluluğuyla hareket eder. Hakemlik sürecini, makalenin dergiye ulaşma tarihinden yayın aşamasına kadar akademik nezaketle, her aşamayı titizlikle belgeleyerek yürütürler. Değerlendirme süreci ile ilgili olarak, gereği halinde (yazarın ve hakemin kişisel haklarını ve derginin mahremiyet ilkelerini gözetmek kaydıyla) her bir makale için değerlendirme adımlarının hesabını vermekten çekinmezler.

Moment Dergi ifade özgürlüğünü her koşulda savunur ve gözetir. Buna ek olarak dergi, ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı her tür içeriği nefret söylemi içinde değerlendirir ve bu içerikteki yazıları sürece sokmadan reddetme hakkı kullanır.

Dergi, bir makale ile ilgili çıkar çatışması durumunda, açıkça entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur, belirsizlik giderilene kadar makalenin değerlendirme sürecini askıya alır, konu ile ilgili olarak yazarın yükümlü olduğu etik ilkelerin ve ibraz edilmesi gereken belgelerin takipçisi olur. Aynı doğrultuda, ihtiyaç halinde dergi başvuru yapan yazardan makalesi ile ilgili Etik Kurul İzni, Görüşmeci Rıza Formları ile ilgili belgeleri talep etme yetkisine sahiptir.

Moment Dergi, düzeltme, açıklama, özür, tekzip niteliğindeki içerikleri yayınlamak konusunda sorumlu ve hassas davranır.

Moment Dergi, bağlı olduğu yayın etiği ilkeleri doğrultusunda yazarlardan da aşağıdaki konularda dikkat ve özen bekler:

  • Yazar gönderdiği makale ile ilgili intihal, emek hırsızlığı gibi etik ihlaller yapmamak konusunda kendisi sorumludur. Aksi bir durum tespit edildiğinde makale reddedilir. Usulsüz referans gösterme, referans unutma, burs ve destek kurumlarının adının anılması vb. konulardaki eksiklikler Editör ve Hakemler aracılığıyla izlenir, bu tür eksikler yayın hazırlık aşamasında giderilir.
  • Yazar çalışma/araştırma desteği almışsa makalesinde kaynağını yazması beklenir.
  • Moment Dergi’ye gönderilecek yazıların daha önce yayımlanmamış, yayın programına dahil edilmemiş, ya da başka bir dergide yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Dergi’de yayımlanmış yazının tamamının başka bir yerde tekrar yayımlanması Dergi’nin iznine bağlıdır.

Yukarıda belirtilen koşullar dışında oluşan etik problemlerde COPE’un (Committe of Publication Ethics) yayın etiği ilkeleri başvuru kaynağı olacaktır. Moment Dergi’nin COPE başvuru süreci devam etmektedir.

 

İntihal İnceleme Politikası

İntihal, emek hırsızlığı gibi etik ihlaller Moment Dergi tarafından kabul edilemez bulunur ve bu gibi ihlallerin gönderilen yazılarda bulunmaması öncelikli olarak yazar(lar)ın sorumluluğudur.

Dergiye gönderilen tüm yazılar, değerlendirme sürecine alınmadan önce Turnitin programından geçirilerek benzerlik raporu alınır.

Rapor sonucunda benzerlik oranının %20 ve üzeri çıkması durumunda editörler ilgili rapor sonucunu yazarla paylaşarak yazıyı değerlendirme sürecine sokmadan reddederler.